Tehnični pregledi ne smejo biti smatrani kot zoprna nadloga

Tehnični pregledi ne smejo biti smatrani kot zoprna nadloga

V resnici se tehnični pregledi naših vozil ne bi smeli jemati kot zoprna ali pa celo nujna nadloga. Takšen pregled pomeni, da strokovnjak v relativno kratkem času strokovno pregleda vaše vozilo. Vaš cilj pa je ob tem enak kot cilj strokovnjaka, ki si želi, da boste z brezhibno delujočim vozilom čim prej lahko varno nadaljevali svojo pot.

In kdaj je treba iti na tehnični pregled svojega vozila? Datum za prvi tehnični pregled vozila je napisan na hrbtni strani prometnega dovoljenja. Vsi naslednji tehnični pregledi pa so napisani na Potrdilu o opravljenem tehničnem pregledu.

 

Na kakšen način potekajo tehnični pregledi

Za varnost vas samih in drugih udeležencev v prometu se poskrbi tako, da se vaše vozilo na pregledu identificira, se ga temeljito pregleda – vizualno in s potrebnimi merilniki. Pregleda se torej vse najbolj pomembne dele.

Torej tehnični pregledi vključujejo identifikacijo in ustreznost dokumentacije, pregled vidljivosti, pregled šasije in drugih delov, preveri se tudi zavorni sistem, svetlobna oprema, naprave za upravljanje, osi, kolesa, pnevmatike, vzmeti, blažilci, emisije in še ostale kontrole in oprema.

 

Kaj se zgodi, če se na tehničnem pregledu pojavi napaka na vozilu

Včasih se zgodi, da se na pregledu vozila pokaže kakšna napaka oziroma pomanjkljivost. Zakon v tem primeru določa, da imate natanko pet dni časa za odpravo. Nato se vozilo ponovno pregleda in preveri, ali so težave odpravljene.

Pogosto vprašanje začetnikov je tudi to, kaj je treba pripeljati s seboj na tehnični pregled. Pripeljati je torej treba vozilo in predložiti potrebno prometno dovoljenje ter dokument o skladnosti vozila ali pa soglasje k registraciji vozila. Če je takšen dokument na voljo tudi v elektronski obliki, ga ni treba priložiti.

Še preden pa svoje vozilo peljete na tehnični pregled, ga odpeljite tudi k svojemu mehaniku, da preveri, ali je z njim vse v redu, da bodo tehnični pregledi hitrejši.